NAJLEPSZE CHWILÓWKI ONLINE

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę?

Obecnie zdecydowana większość pożyczek może być brana przez internet. Sprzyja ku temu łatwa i wygodna procedura, szybka decyzyjność, a także możliwość porównania dziesiątek ofert pożyczkodawców.

Proces brania pożyczki online bez weryfikacji rozpoczyna się od wybrania oferty firmy pożyczkowej. Następnie należy ustalić kwotę pożyczki oraz okres jej spłaty – pomogą w tym internetowe kalkulatory pożyczek, wypełnić i przesłać wniosek o pożyczkę, a następnie poczekać na decyzję.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Obecnie procedura brania pożyczki bez baz jest uproszczona do maksimum, dlatego też podczas starania się o nią wymagane jest minimum formalności i dokumentów. Do zawiązania umowy przez internet wystarczy wpisać swoje dane osobowe i adresowe, a także informacje dotyczące dochodów. W ramach potwierdzenia wprowadzonych danych instytucja oferująca pożyczkę zwykle poprosi o dokument tożsamości lub inny, który będzie w stanie potwierdzić dane adresowe i osobowe. W niektórych przypadkach konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach lub kserokopię emerytury albo renty w przypadku pobierania tego typu świadczeń. Przy podpisywaniu umowy przez internet bank może poprosić o przelew weryfikacyjny na wskazane konto bankowe.

Jak banki weryfikują zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa pożyczkobiorcy informuje bank lub inną instytucję finansową o zdolnościach do spłaty pobranej pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami i opłatami pobocznymi. Zdolność kredytowa pożyczkobiorcy oceniana jest na podstawie:

  • posiadanych zobowiązań kredytowych (karty kredytowe, limity debetowe na kontach, kredyty),
  • rodzaju stosunku pracy (własna działalność, umowa o pracę, o dzieło),
  • kosztów utrzymania,
  • wysokości dochodów.

Im mniejsze ponoszone koszta i zobowiązania kredytowe, im pewniejszy stosunek pracy oraz im wyższa wysokość dochodów, tym lepsza zdolność kredytowa. Każdy bank oblicza zdolność kredytową na podstawie własnego algorytmu, dlatego może okazać się, że jeden bank może zaakceptować, a drugi odrzucić wniosek o pożyczkę. Co więcej, banki oceniają zdolność kredytową na bazie dwóch metod: indywidualnej analizy wyżej wymienionych kryteriów oraz na bazie systemu scoringowego, który pozwala na automatyczne określenie prawdopodobieństwa zaprzestania spłacania rat.

Jak długo należy czekać na decyzję kredytową?

Nie istnieje sztywny narzucony czas, w którym bank może rozpatrzyć wniosek o pożyczkę. Każda instytucja posiada odrębną politykę a każdy proces wnioskowania o pożyczkę stanowi unikalną umowę. Na czas podejmowania decyzji przez bank wpływa kwota wnioskowania oraz stopień skomplikowania wniosku. Bank o wiele szybciej przyzna pożyczkę pożyczkobiorcom o wyrobionej historii kredytowej. Przy niskich kwotach pożyczek oraz prawidłowo przeprowadzonym procesie weryfikacyjnym decyzja banku jest zautomatyzowana i standardowo trwa nie dłużej niż godzinę, a w praktyce może zająć wyłącznie kilka minut.

Czym są instytucje BIK, ZBK, BIG InfoMonitor, KRD i ERIF?

Każda z tych instytucji weryfikuje w pewnym stopniu wiarygodność oraz zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) służy gromadzeniu, integrowaniu oraz udostępnianiu danych związanych z historią kredytową klientów banków, SKOK-ów i pozabankowych firm pożyczkowych. Do bazy danych BIK trafiają informacje o zaciąganych kredytach i pożyczkach oraz historiach ich spłaty.

ZBP (Związek Banków Polskich)

ZBP (Związek Banków Polskich) to samorządowa organizacja, która zrzesza polskie banki. ZBP niekiedy stanowi bazę danych o klientach firm pożyczkowych. ZBP prowadzi System Wymiany Informacji, który umożliwia przekazywanie informacji w sektorze bankowym dotyczących historii spłat zobowiązań kredytowych przez konsumentów i firmy.

BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej)

BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej) przejmuje oraz przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniach i terminowych płatnościach przedsiębiorców i konsumentów.

KRD (Krajowy Rejestr Długów)

KRD (Krajowy Rejestr Długów) to podstawowe narzędzie służące weryfikacji sytuacji kredytowej konsumentów i firm. Instytucja zbiera oraz udostępnia informacje dotyczące sytuacji finansowej i danych gospodarczych konsumentów i firm.

ERIF (Biuro Informacji Gospodarczej)

ERIF to kolejne Biuro Informacji Gospodarczej, które przyjmuje, agreguje oraz udostępnia informacje o dłużnikach i płatnikach zobowiązań finansowych. ERIF udostępnia w swojej bazie dłużników przepisywanych przez KRUK oraz płatników o pozytywnej historii kredytowej.

Czy można uzyskać pożyczkę bez weryfikowania zdolności kredytowej?

Weryfikacja zdolności kredytowej nie jest obligatoryjna w przypadku starania się o pożyczkę w instytucjach pozabankowych (np. firmach pożyczkowych, kasach oszczędnościowo-kredytowych). Instytucje te udzielają pożyczek z własnych środków, przez co podchodzą do konsumentów w nieco odmienny sposób.

Dlaczego można uzyskać pożyczkę bez weryfikacji baz?

Podstawowym aspektem, który przemawia za tym, iż firmy pozabankowe udzielają pożyczek online bez weryfikacji klientów w bazach danych, jest chęć pozyskania klienta. Na rynku nieustannie powstają nowe podmioty oferujące chwilówki bez baz. Nie oznacza to jednak, że firmy pozabankowe nie weryfikują możliwości spłaty pożyczki. Robią to jednak w odmienny sposób – poprzez weryfikację przychodów lub zabezpieczeń majątkowych pożyczkobiorców.